in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

126(1): Spis treści / Table of contents


5    
Jerzy Kaniewski
  Kulturowe przestrzenie szkolnego dyskursu tożsamościowego na przykładzie edukacji polonistycznej w gimnazjum
kartka zawinieta 
   
14    
Krzysztof Ostaszewski
  Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów
   kartka zawinieta
25    
Tomasz Czub
  Znaczenie wstydu w procesie wychowania
   kartka zawinieta
34    
Mikołaj Herbst, Anna Wojciuk
  Przestrzenne nierówności oferty edukacyjnej w zdecentralizowanym systemie oświaty. Przypadek Polski
   kartka zawinieta 
53    
Małgorzata Kłobuszewska
  Determinanty prywatnych wydatków edukacyjnych w Polsce – wyniki badania eksploracyjnego
   kartka zawinieta
66    
Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak
  Aspiracje edukacyjne rodziców w stosunku do własnych dzieci
   kartka zawinieta 
79    
Maciej Koniewski, Przemysław Majkut, Paulina Skórska
  Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testu
   kartka zawinieta 
95    
Małgorzata Latoch-Zielińska, Magdalena Grudniewska
  O szkolnej edukacji w tekstach argumentacyjnych
   kartka zawinieta 


Related articles