in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

127(2): Spis treści / Table of contents


5    
Magdalena Rokicka, Michał Sitek
  Od redakcji
   
7    
Anna Nowotnik
  Wczesnodziecięce style przywiązania do opiekuna a osiągnięcia szkolne i funkcjonowanie społeczne uczniów
   kartka zawinieta
21    
Joanna Kossewska
  Dziecięca agresja a umiejętność mentalizowania
   kartka zawinieta
37    
Anna I. Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Beata Ziółkowska
  Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne
   kartka zawinieta 
53    
Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora
  Fałszywe przekonania na temat działania mózgu i zjawisk psychicznych, czyli neuromity i psychomity w edukacji
   kartka zawinieta
67    
Paulina Skórska, Karolina Świst, Henryk Szaleniec
  Konsekwencje błędnego określenia rodzaju zadania testowego
   kartka zawinieta 
85    
Aleksandra Jasińska, Michał Modzelewski
  Testy osiągnięć szkolnych: przykład narzędzia skonstruowanego z wykorzystaniem modelu Rascha
   kartka zawinieta 
Recenzje
108    
Zbigniew Sawiński
 
   kartka zawinieta 


Related articles