in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

128(3): Spis treści / Table of contents


5    
Marek Bożykowski, Albert Izdebski, Mikołaj Jasiński, Joanna Konieczna-Sałamatin, Marek Styczeń, Tomasz Zając
  Ścieżki edukacyjne i zawodowe absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
kartka zawinieta English version
   
22    
Jan Herczyński, Paweł Strawiński
  Postawy zawodowe nauczycieli: próba typologii
   kartka zawinieta English version
38   
Dariusz Drążkowski
  Interwencje redukujące zagrożenia stereotypem w środowisku edukacyjnym
   kartka zawinieta
54    
Andrzej Szuwarzyński, Bartosz Julkowski
  Wykorzystanie wskaźników złożonych i metod nieparametrycznych do oceny i poprawy efektywności funkcjonowania wyższych uczelni technicznych
   kartka zawinieta   English version
75    
Paulina Skórska, Karolina Świst, Henryk Szaleniec
  Szacowanie trafności predykcyjnej ocen szkolnych z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego
   kartka zawinieta
95    
Filip Kulon
  Modele analizy efektu oceniającego w pomiarze edukacyjnym
   kartka zawinieta 
112    
Tymoteusz Wołodźko, Bartosz Kondratek, Henryk Szaleniec
  Zrównanie ekwicentylowe na tle innych metod zrównywania na przykładzie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
   kartka zawinieta 


Related articles