in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

132(1): Spis treści / Table of contents


5   
Michał Federowicz
Od redakcjiTemat numeru:  Edukacja wczesnoszkolna


7    
Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka
  Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas 1–3: analiza porównawcza
kartka zawinieta
   
20    
Renata Michalak
  Doświadczenia edukacyjne uczniów u progu II etapu edukacji
   kartka zawinieta
34   
Ewa Filipiak
  Zdolności uczenia się uczniów kończących I i II etap edukacji
   kartka zawinieta
47    
Małgorzata Żytko
  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i ich gotowość do zmiany
   kartka zawinieta
60    
Bronislava Kasáčová, Ewa Filipak, Ewa Lemańska-Lewandowska
  Czynności zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: wyniki międzynarodowego badania porównawczego
   kartka zawinietaEdukacja polonistyczna


81    
Jolanta Nocoń
  Kształcenie świadomości językowej w gimnazjum – lekcje gramatyki
   kartka zawinieta
97    
Anna Janus-Sitarz
  „Czytanie nie gryzie, ale…”. Postawy gimnazjalistów wobec literatury
   kartka zawinieta
***
117    
Katarzyna Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Natalia Gawron
Ocena przydatności kwestionariusza Adult Reading History Questionnaire do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji w Polsce
kartka zawinieta
139   
Krzysztof Cipora
Lęk przed matematyką z perspektywy psychologicznej i edukacyjnej
kartka zawinieta
Debata o edukacji
151  
Barbara Worek, Konrad Turek, Anna Szczucka
kartka zawinieta 

Related articles