in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

135(4): Spis treści / Table of contents


Gimnazja – bilans piętnastolecia
5    
Jan Herczyński, Aneta Sobotka
  Ustrojowe modele gimnazjum
kartka zawinieta 
   
33    
Przemysław Sadura
  Przemiany stylu edukacyjnego klasy ludowej w Polsce
   kartka zawinieta 
51   
Zbigniew Sawiński
  Gimnazja wobec nierówności społecznych
   kartka zawinieta 
73    
Jarosław Domalewski
  Zróżnicowanie środowiskowe a wyniki edukacyjne gimnazjów wiejskich: studia przypadków w ujęciu dynamicznym
   kartka zawinieta 
91    
Grzegorz Szumski, Maciej Karwowski
  Rodzicielskie zaangażowanie w naukę gimnazjalistów sprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   kartka zawinieta
Edukacja polonistyczna
107   
Zofia Zasacka, Krzysztof Bulkowski
  Zaangażowanie w czytanie a osiągnięcia szkolne gimnazjalistów
   kartka zawinieta
***
130    
Marcelina Smużewska, Krzysztof Wasielewski, Dominik Antonowicz
Niepowodzenia w studiowaniu z perspektywy uczelni i studentów
kartka zawinieta 
147   
Jacek Liwiński
Efektywność zatrudnieniowa szkolenia osób bezrobotnych w Polsce
kartka zawinieta 

Related articles