in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

136(1): Spis treści / Table of contents


Edukacja zawodowa
5    
Maciej Lis, Agata Miazga
  Ocena jakości polskiego systemu kształcenia zawodowego z perspektywy potrzeb rynku pracy
kartka zawinieta 
   
23    
Jędrzej Stasiowski, Małgorzata Kłobuszewska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka
  Wiele zawodów - jedna waga? O zróżnicowaniu kosztów kształcenia zawodowego
 kartka zawinieta 
44    
Iga Magda
  Wykształcenie zawodowe, elastyczne zatrudnienie a podnoszenie swoich kwalifikacji
   kartka zawinieta 
58     
Mateusz Pawłowski
  Analiza sekwencji aktywności edukacyjno-zawodowych na przykładzie danych z wywiadów biograficznych
   kartka zawinieta 
74     
Anna I. Brzezińska, Małgorzata Rękosiewicz, Konrad Piotrowski
  Plany edukacyjne i zawodowe uczniów ostatnich lat szkół ponadgimnazjalnych a wymiary rozwoju ich tożsamości
   kartka zawinieta
Edukacja polonistyczna
89    
Agnieszka Kania
  Patriotyzm na lekcjach języka polskiego w gimnazjum
   kartka zawinieta
***
102     
Sylwia Bedyńska, Piotr Rycielski
Zagrożenie stereotypem, bezradnośc intelektualna a oceny szkolne dziewcząt z matematyki
kartka zawinieta 
114    
Tomasz Zając
Wartość prognostyczna wyników rekrutacyjnych dla powodzenia w studiowaniu
kartka zawinieta 
129      Agnieszka Piotrowska-Piątek
Interesariusze zewnętrzni w misjach i strategiach rozwoju polskich uczelni
 kartka zawinieta  

 

Related articles