in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

137(2): Spis treści / Table of contents


Ekonomia edukacji
5    
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Jędrzej Stasiowski
  Praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych z perspektywy pracodawców. Koszty, korzyści i ryzyka
kartka zawinieta 
   
32    
Małgorzata Kłobuszewska, Magdalena Rokicka
  Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gimnazjach
 kartka zawinieta 
47   
Jan Herczyński, Joanna Siwińska-Gorzelak
  Ocena efektywności podziału subwencji oświatowej dla gmin
   kartka zawinieta 
Edukacja polonistyczna
67    
Agnieszka Rypel
  Umiejętności gimnazjalistów w zakresie odbioru tekstów
   kartka zawinieta 
***
79    
Paweł Grygiel
  Test podłużnej niezmienności modelu podwójnego czynnika na przykładzie Kwestionariusza poczucia integracji rówieśniczej
   kartka zawinieta
100    
Joachim Kowalski, Piotr Litwin, Daniel Pankowski, Anna Cierpka
Mity psychologiczne wśród studentów psychologii
kartka zawinieta 
113   
Michał Sitek
Zmiany w nierównościach edukacyjnych w Polsce. Uwagi polemiczne do tekstu Zbigniewa Sawińskiego „Gimnazja wobec nierówności społecznych”
kartka zawinieta 
129      Zbigniew Sawiński
Ku szerszemu spojrzeniu na nierówności w edukacji. Odpowiedź na uwagi polemiczne Michała Sitka
 kartka zawinieta  

 

Related articles