in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

139(4): Spis treści / Table of contents


5    
Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Wojciech Błaszczak
  Trafność Skali prognoz edukacyjnych jako narzędzia do przesiewowej diagnozy specyficznego zaburzenie uczenia się czytania i pisania
kartka zawinieta 
   
26     
Anna I. Brzezińska, Małgorzata Rękosiewicz, Weronika Syska, Konrad Piotrowski
  Praca zawodowa a zmiana tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badanie podłużne
 kartka zawinieta 
42    
Karolina Świst, Paulina Skórska
  Trafność prognostyczna wskaźników osiągnięć gimnazjalnych względem wyników maturalnych dziewcząt i chłopców
   kartka zawinieta 
61       Agnieszka Kopańska, Grażyna Bukowska
Radni wobec decentralizacji oświaty
 kartka zawinieta 
78     
Marek Muszyński, Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Katarzyna Paczuska, Magdalena Szpotowicz
  Przegląd badań nad szkolnymi i pozaszkolnymi uwarunkowaniami nauczania języków obcych
   kartka zawinieta 
100        Zofia Mazur, Marzena Łaguna
Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru
    kartka zawinieta  Polemiki
115       Ludmiła Rycielska, Piotr Rycielski
  Wymiary postaw wobec historii
   kartka zawinieta
131     
Krzysztof Piróg, Krzysztof Malicki
O różnorodności sposobów skalowania postw wobec historii
kartka zawinieta 

Related articles