in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

140(1): Spis treści / Table of contents


Edukacja matematyczna
 
7     
Monika Szczygieł
  Konstruktywizm Jeana Piageta i koncepcja zmysłu liczby a edukacja matematyczna
kartka zawinieta 
   
27     
Ewa Swoboda
  Tworzenie różnych reprezentacji przez dzieci podczas rozwiązywania problemu matematycznego
 kartka zawinieta 
39    
Anna Baczko-Dombi
  Ucieczka od matematyki. rekonstrukcja procesu w kontekście społecznego wizerunku przedmiotu
   kartka zawinieta 
55      Barbara Pieronkiewicz
Edukacja matematyczna z perspektywy aksjologiczno-teleologicznej
 kartka zawinieta 
67     
Dariusz Drążkowski, Krzysztof Piątkowski, Jakub Szwedo, Marcin Jadwiżyc
  Przegląd badań nad związkami zdolności przestrzennych z kompetencjami z nauk ścisłych uczniów i studentów
   kartka zawinieta 
***
85       Barbara Worek, Magdalena Jelonek, Marcin Kocór
Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli
   kartka zawinieta  
108       Mariusz Finkielsztein
  Nuda w środowisku uniwersyteckim
   kartka zawinieta
121     
Mirosław J. Szymański
Recenzja książki Bolesława Niemierki Samoocena i test. Moje doświadczenia
kartka zawinieta 

Related articles