in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

EIA 5: Spis treści / Table of contents


Edukacja an interdisciplinary approach
 
5   
Maciej Lis, Agata Miazga
  Labour market perspective on the quality of vocational education in Poland
kartka zawinieta  
   
22   
Magdalena Smak, Dominika Walczak
  The prestige of teaching profession in the perception of teachers and former teachers
 kartka zawinieta  
41    
Ilona Wysmułek
  Corruption in schools? The scale and sources of corruption perceptions in Poland
   kartka zawinieta  
56     Anna Baczko-Dombi
Abandoning mathematics. Reconstructing the process in the context of the social perception of mathematics
 kartka zawinieta  
72    
Ewa Swoboda
  Using various representations in the process of solving mathematical problems
   kartka zawinieta  
84    
Mirosław Dąbrowski, Bartosz Kondratek
The effects of the Playing with pictograms package
kartka zawinieta  
 
99    
Zofia Zasacka
Screen-based reading practices – results of the Study on children's and adolescents' reading habits and attitudes
   kartka zawinieta  
115     
Zofia Mazur, Mariola Łaguna
  Assessment of instrumental music performance: definitions, criteria, measurement
   kartka zawinieta  
129    
Paweł Grygiel
The dynamics of perception of social integration in primary school. The latent growth curve model
 kartka zawinieta  
Wydanie dwóch anglojęzycznych numerów kwartalnika "Edukacja" (ISSN: 0239-6858) jest finansowane w ramach umowy 861/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The English version of "Edukacja" has been financed from a grant by the Ministry of Science and Higher Education within the project No. 861/P-DUN/2016.

 

Labour market perspective on the quality of vocational education in Poland

Related articles