in this_issue
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

144(1): Spis treści / Table of contents


5     
Maciej Koniewski, Robert Mazelanik
  Teoretyczne uzasadnienia edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć
kartka zawinieta  
   
19    
Barbara Jamrozowicz
  Różnice mędzypłciowe w podręcznikach do wychowania do życia w rodzinie
 kartka zawinieta  
35    
Anna Hawrot
  Pozaszkolna pomoc w nauce a osiągnięcia szkolne w okresie adolescencji
   kartka zawinieta  
50     Monika Czajkowska
Problemy modyfikowania źle ukształtowanych reprezentacji pojęć geometrycznych u przyszłych nauczycieli
 kartka zawinieta  
69    
Dawid Marszałek, Natalia Józefacka
  Transfer uczenia się gry w szachy na osiągnięcia szkolne
   kartka zawinieta  
78     Tak Cheung Chan, Binbin Jiang, Sławomir Rębisz
School principals' perception of their roles and responsibilities in the city of Rzeszów City and Atlanta area
  kartka zawinieta  
 
96     Łukasz Brzezicki, Piotr Pietrzak
Produktywność dydaktyczna publicznych uniwersytetów w latach 2010-2015
   kartka zawinieta  
106    Aleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski
  Osobowość nauzyciela a wypalenie zawodowe
  kartka zawinieta  

Related articles