in this_issue
 
Edukacja 02_2020_okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Spis treści

EDUKACJA 2/2020

Spis treści / Table of ContentsSłowo Wstępne / Introduction

pdf
Pobierz / Download (PDF)


10-28
Anna Bombińska-Domżał, Tamara Cierpiałowska, Elżbieta Lubińska-Kościółek, Sylwia Niemiec
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska

Joanna Kossewska
Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska

Szkoła inkluzyjna jako przestrzeń (nie)przyjazna sensorycznie dla uczniów z zburzeniami ze spektrum autyzmu w opinii nauczycieli szkół inkluzyjnych

Inclusive school as (un)friendly sensory space for students with autism spectrum disorder in the teachers’ opinion
 


29-42
Joanna Kossewska
Institute Of Psychology, Pedagogical University Of Krakow, Krakow, Poland

Elina Aliieva
Department Of Psychology, University Of Economics And Law Krok, Kyiv, Ukraine

Teachers’ Professional Training Needs and Incoherent Knowledge on Autism Spectrum Disorder. A Pilot Study Within the Central Europe Context


43-58
Dorota Pufund
Katedra Pedagogiki Specjalnej I Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

Funkcje wykonawcze u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świetle wybranych badań

Executive functions in children with autism spectrum disorders in the light of selected studies

pdfPobierz / Download (PDF)

59-72
Dorota Podgórska-Jachnik
Katedra Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska

KODA – niewidoczne specjalne potrzeby uczniów w systemie edukacji

CODA – The Unseen Special Needs of Students in the Education System

pdfPobierz / Download (PDF)

73-88
Dominika Wiśniewska, Paulina Malenta
Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska

Przyjmowane postawy rodzicielskie a podejmowane role w rodzinie przez słyszące dzieci niesłyszących rodziców

The parental attitudes adopted by deaf parents and the family roles assumed by their hearing children


89-101
Agnieszka Franieczek-Madalińska
Natalia Wojciechowska
Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wrocław, Polska

Dzieci, które nie mówią, ale się komunikują. Komunikacja alternatywna w terapii logopedycznej

Children who do not use speech to communicate. Alternative communication in speech therapy

pdfPobierz / Download (PDF)

102-110
Marzenna Zaorska
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn Polska
Adam Zaorski
Absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu. Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Oświadczenie pacjenta pro futuro na gruncie polskim (w opinii przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami)

A Patient’s Pro Futuro Statement on Polish Soil (In the Opinion of People with Disabilities)

pdfPobierz / Download (PDF)

111-116
Iulian Komarnitki(1,2), Tymon Skadorwa(1,3), Michał Grzegorczyk(1), Katarzyna
Deszczyńska(1), Paweł Piątkiewicz(1), Dawid Dziedzic(1), Bogdan Ciszek(1)

(1) Department Of Descriptive And Clinical Anatomy, Medical University Of Warsaw, Warsaw, Poland
(2) Department Of Craniomaxillofacial Surgery, Military Institute Of Medicine, Warsaw, Poland
(3) Department Of Pediatric Neurosurgery, Bogdanowicz Memorial Hospital For Children, Warsaw, Poland

Educational usefulness of a cranial nerve nuclei model in first-year dentistry students


 
About the Autors

Related articles