in this_issue
 
Edukacja 01_2020 okladka
wyszukiwarka
 

Our reviewers


In 2013: 

Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Marta Bogdanowicz, Uniwersytet Gdański
Ryszard Borowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zofia Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Jerzy Brzeziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Badań Edukacyjnych
Mirosław Dąbrowski, Uniwersytet Warszawski
Henryk Domański, Polska Akademia Nauk
Małgorzata Fajkowska, Polska Akademia Nauk
Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Tadeusz Gałkowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Brigitte Gautier, Université Charles-de-Gaulle Lille 3
Jacek Haman, Uniwersytet Warszawski
Mikołaj Herbst, Instytut Badań Edukacyjnych
Jan Herczyński, Instytut Badań Edukacyjnych
Elżbieta Hornowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Takao Ishikawa, Uniwersytet Warszawski
Sławomir Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski
Alfred Andrzej Janowski, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
Anna Janus-Sitarz, Uniwersytet Jagielloński
Jerzy Kaniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Elżbieta Kasprzak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dorota Klus-Stańska, Polska Akademia Nauk
Agata Komendant-Brodowska, Instytut Badań Edukacyjnych
Roman Konarski, Uniwersytet Gdański
Bartosz Kondratek, Instytut Badań Edukacyjnych
Agnieszka Kopańska, Instytut Badań Edukacyjnych
Jadwiga Kowalikowa, Uniwersytet Jagielloński
Grażyna Krasowicz-Kupis, Instytut Badań Edukacyjnych
Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Stefan Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski
Piotr Mikiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Barbara Myrdzik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Aleksander Nalaskowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Bernadetta Niesporek-Szamburska, Uniwersytet Śląski
Jolanta Nocoń, Uniwersytet Opolski
Roman Ossowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Anna Pilch, Uniwersytet Jagielloński
Konrad Piotrowski, Instytut Badań Edukacyjnych
Rafał Piwowarski, Instytut Badań Edukacyjnych
Manfred Prenzel, Uniwersytet Techniczny w Monachium
Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Magdalena Rokicka, Instytut Badań Edukacyjnych
Piotr Rycielski, Instytut Badań Edukacyjnych
Karolina Safarzyńska, Uniwersytet Wiedeński
Joanna Siwińska-Gorzelak, Uniwersytet Warszawski
Stanisława Steuden, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Paweł Strawiński, Instytut Badań Edukacyjnych
Marek Styczeń, Uniwersytet Warszawski
Ewa Swoboda, Uniwersytet Rzeszowski
Barbara Szmigielska-Siuta, Uniwersytet Jagielloński
Krzysztof Szymanek, Uniwersytet Śląski
Anna Tabisz, Uniwersytet Opolski
Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański
Jouni Välijärvi, Uniwersytet Jyväskylä
Dorota Węziak-Białowolska, Komisja Europejska
Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski
Anna Wiłkomirska, Uniwersytet Warszawski
Kazimiera Winiarska, Uniwersytet Szczeciński
Julita Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Anna Wojciuk, Instytut Badań Edukacyjnych
Marina Zalewska, Uniwersytet Warszawski
Alicja Zawistowska-Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku
 

In 2012:

Ewa Bartnik, Uniwersytet Warszawski
Sylwia Bedyńska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 
Witold Bobiński, Uniwersytet Jagielloński
Stanisław Bortnowski, Uniwersytet Jagielloński
Hanna Brycz, Uniwersytet Gdański
Jerzy Brzeziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Roman Cieślak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 
Dariusz Doliński, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu 
Henryk Domański, Polska Akademia Nauk
Tomasz Gmerek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Małgorzata Górnik-Durose, Uniwersytet Śląski
Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
Kamila Hernik, Instytut Badań Edukacyjnych
Elżbieta Hornowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Maciej Jakubowski, Uniwersytet Warszawski
Ewa Jaskółowa, Uniwersytet Śląski 
Aleksandra Jaworowska, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Monika Jeżak, University of Ottawa
Jadwiga Kowalikowa, Uniwersytet Jagielloński
Dorota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański
Krzysztof Koseła, Uniwersytet Warszawski
Stanisław Kowalik, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
Waldemar Kozłowski, Instytut Badań Edukacyjnych
Józef Kuźma, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
Stefan Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski
Barbara Myrdzik, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Grażyna Okła, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic, Uniwersytet Warszawski 
Artur Pokropek, Instytut Badań Edukacyjnych
Adam Putko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Dariusz Rosiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Piotr Rycielski, Instytut Badań Edukacyjnych
Alicja Siemak-Tylikowska, Uniwersytet Warszawski
Kamil Sijko, Instytut Badań Edukacyjnych
Kazimierz Słomczyński, Ohio State University
Błażej Smykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zbigniew Spendel, Uniwersytet Śląski
Ewa Stożek, Instytut Badań Edukacyjnych
Paweł Strawiński, Instytut Badań Edukacyjnych

Henryk Szaleniec, Instytut Badań Edukacyjnych
Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański
Julita Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Bogdan Zawadzki, Uniwersytet Warszawski
Michał Ziarko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Sławomir Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski