wbiezacymnumerze
 
Edukacja 02_2020_okladka
wyszukiwarka
 

Artykuł przedstawia analizę zróżnicowań aspiracji rodziców do wykształcenia ich dzieci będących w czasie badania uczniami klasy IV szkoły podstawowej (próba ogólnopolska, N = 4931). Aspiracje analizowano w trzech aspektach: maksymalnym (wymarzonym), realnym (oczekiwanym) i najniższym możliwym do zaakceptowania. Rodzice mają wysokie aspiracje do wykształcenia swoich dzieci (ponad 80% chce dla nich wykształcenia wyższego). Większość (60%) sądzi, że aspiracje te zostaną zrealizowane. Aspiracje najsilniej warunkuje wykształcenie rodziców, w mniejszym stopniu miejsce zamieszkania i płeć dziecka. Wyniki świadczą o


Parental educational aspirations towards their own children

Educational aspirations of parents of pupils in fourth grade of primary schools (N = 4931) in a nationwide survey are reported. Aspirations were analysed according to three perspectives: the highest wished for, feasible (anticipated) and the lowest acceptable. Parents had very high aspirations in relation to the education of their children (more than 80% wanted them to enter higher education), 60% expressed confidence in such success. Aspirations were most strongly determined by the education of parents (a direct linear correlation) and to a lesser extent, place of residence and sex of the child were influential. The results showed the sustained high educational aspirations of Polish society, despite the fact that education is losing importance as a factor to guarantee high income and social standing.utrzymywaniu się wysokich aspiracji edukacyjnych w społeczeństwie polskim, mimo że wykształcenie przestaje gwarantować wysokie dochody i pozycję społeczną.

Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak, Instytut Badań Edukacyjnych

  

Zobacz podobne