wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

 Wielodzietność, wysoko ceniona przez konserwatywnych pedagogów, wśród nauczycieli ma raczej złą opinię. Czy znajduje ona uzasadnienie w wynikach badań naukowych? Artykuł otwiera kilka uwag w sprawie przedmiotu tych badań, selektywny przegląd doniesień badawczych i opis dominujących wyjaśnień ujawnionych efektów. Dalsze części są poświęcone metodzie i wynikom analiz danych pochodzących od polskich uczniów szkół pogimnazjalnych.  W celu odpowiedzi na tytułowe pytanie poddano analizie dane z reprezentatywnej próbki 4451 uczniów w wieku 17–18 lat ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, pochodzące z krajowego badania towarzyszącego badaniu PISA 2006. Pozycję ucznia w rodzinie charakteryzowały dwie zmienne: kolejność urodzenia i liczba młodszego rodzeństwa. Sprawdzeniu poddano cztery hipotezy: (1) osiągnięcia szkolne silniej kontroluje kolejność urodzenia niż liczba młodszego rodzeństwa, a wraz z rosnącą kolejnością urodzenia (2) maleją osiągnięcia szkolne, (3) prawdopodobieństwo wyboru szkoły niekończącej kariery oświatowej i (4) orientacja na porządek dorosłych. Hierarchiczne modele liniowe potwierdziły wszystkie hipotezy.

 Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych

Zobacz podobne