wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Celem przedstawionego w artykule badania była ocena podejścia nauczycieli wychowania fizycznego do zdrowotnych aspektów prowadzonego przez nich przedmiotu w kontekście nowych zadań wynikających z aktualnych przepisów oświatowych. W badaniu ankietowym wzięło udział 444 nauczycieli wychowania fizycznego i 1544 uczniów z klas maturalnych. Nauczyciele wysoko lokowali zdrowy styl życia i zdrowie wśród 13 celów wychowania fizycznego. Jednocześnie ok. 40% uczniów uznało, że nauczyciele nie są dla nich źródłem wiedzy o zdrowiu, a 15% uczennic i 19% uczniów stwierdziło, że nigdy nie słyszało o zdrowiu podczas lekcji wychowania fizycznego. Nauczyciel wychowania fizycznego nie jest wzorem zdrowego stylu życia dla ok. 32% dziewcząt i blisko 40% chłopców. Niezbędne wydaje się znowelizowane programów kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach wyższych. Kompetencje w zakresie prowadzenia programów promocji zdrowia i metodyki edukacji zdrowotnej powinny zajmować znaczące miejsce w systemie kształcenia i doskonalenia tej grupy zawodowej. Szczególnie istotne wydaje się doskonalenie w zakresie metod i form organizacyjnych zajęć ruchowych, uwzględniających celowy przekaz informacji o zdrowiu – zwiększenie intelektualizacji procesu wychowania fizycznego.


Paweł F. Nowak, Cezary Kuśnierz, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Zobacz podobne