wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Od lat zdecydowana większość dorosłych Polek i Polaków jest bierna edukacyjnie. Wyniki pięciu edycji badania „Bilans kapitału ludzkiego” wskazują, że głównymi powodami tej sytuacji nie są ani koszty szkoleń, ani czas, jaki trzeba na nie poświęcić. Jest to przede wszystkim brak odpowiednich bodźców o charakterze zawodowym. Na rozwój systemu kształcenia przez całe życie należy jednak spoglądać szerzej – w perspektywie wsparcia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W artykule omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania, przed jakimi stoi system uczenia się dorosłych, m.in. kierunki działania polityki publicznej w zakresie rozwoju systemu uczenia się przez całe życie, wyzwania demograficzne, zmiany ścieżek kariery zawodowej, rola pracodawców i polityki organizacyjnej, związek rozwoju kapitału ludzkiego z nierównościami społecznymi oraz problemy rozwoju rynku szkoleń. Wskażemy na główne cele, jakie powinny przyświecać rozwojowi tego systemu oraz główne czynniki sukcesu.


Problems and dilemmas in the development of the Polish lifelong learning system

For many years the vast majority of adult Poles have not participated in any form of education. The conclusions from five years of the research project “Human Capital Balance” indicate that the main reason for this situation is neither cost, nor time required for training. It is primarily the lack of sufficient incentive in the work environment. However, the development of the lifelong learning system should be considered from a broader perspective, as a tool supporting the development of a knowledge-based economy. This article discusses the major issues and challenges facing the system for adult learning, including development of adequate public policy, demographic challenges, changes of career paths, the role of employers and organizational policies, the relationship of human capital development and social inequalities, and problems in the training market. We point out the key success factors and the main objectives which should guide development.

Barbara Worek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
Konrad Turek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Anna Szczucka, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Zobacz podobne