wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest zjawisko niepowodzeń edukacyjnych doświadczanych w trakcie studiów. Opisano, jak niepowodzenia są postrzegane przez przedstawicieli szkolnictwa wyższego, oraz jakie działania podejmuje się, aby im zaradzić. W pierwszej części artykułu przybliżono historię badań nad zjawiskiem niepowodzeń edukacyjnych oraz przeanalizowano narosłe w wyniku odmiennych tradycji metodologicznych problemy koncepcyjne i nieścisłości terminologiczne, które utrudniają prowadzenie analiz w tym obszarze. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w formie 15 indywidualnych (z ekspertami w zakresie polityki publicznej wobec szkolnictwa wyższego) oraz 2 wywiadów grupowych (z młodymi pracownikami nauki i studentami). Badanie przeprowadzono w dwóch szkołach wyższych: publicznym uniwersytecie i uczelni niepublicznej o charakterze zawodowym. Skupiono się w nim na kwestii niepowodzeń edukacyjnych jako wyzwaniu dla polityki publicznej oraz polityki rekrutacyjnej realizowanej przez szkoły wyższe. W trzeciej części omówiono działania podejmowane przez badane uczelnie w celu minimalizacji skutków niepowodzeń edukacyjnych. Z wyników przeprowadzonego badania wynika, że zarówno na poziomie centralnym, jak i instytucji szkolnictwa wyższego, przerywanie nauki nie jest traktowane jako problem. Więcej uwagi poświęca się niewystarczającej selekcyjności systemu, problemom z rekrutacją czy kryzysowi demograficznemu jako zagrożeniu dla etatów nauczycieli akademickich.


Educational failure in Polish higher education – internal stakeholders’ perspectives

The paper aims to address drop-out from Polish higher education, focusing on two fundamental issues: (a) how it has been seen by various internal stakeholders; (b) what kind of action (if any) has been taken to address the problem by institutions themselves. The paper is in three major parts. The first examines the history of empirical studies and includes a major theoretical discussion about forms of educational failure in Poland. The intentionwas to raise all the major problems related to overlap in terminology reflecting the wide range of disciplines, in which drop-out has been researched. The second and the third parts report the empirical research, namely individual (IDI) and focus group interviews (FDI). In the second section special attention is paid to educational failure, while in the third the focus is on the various strategies to reduce its impact used by two institutions in public and private higher education.

Marcelina Smużewska, Krzysztof Wasielewski, Dominik Antonowicz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

pdf

Zobacz podobne