wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
W artykule przeanalizowano sytuację związaną z podnoszeniem kwalifikacji wśród osób z wykształceniem zawodowym. Nacisk położono na zbadanie relacji między poziomem elastyczności danej formy zatrudnienia a intensywnością uczestnictwa w pozaformalnej edukacji ustawicznej. Korzystając z danych z badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych (z lat 2013 i 2014) skoncentrowano się na różnych typach zatrudnienia najemnego, takich jak: umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, niestandardowe zatrudnienie w ramach kodeksu cywilnego, a także umowy na część etatu. Pokazano, że wśród osób z wykształceniem zawodowym związek między poziomem elastyczności i bezpieczeństwa danego miejsca pracy a prawdopodobieństwem uczestnictwa w edukacji jest złożony, a różnicuje go nie tylko typ umowy o pracę, lecz także wiek i płeć pracowników. Zidentyfikowano grupy pracowników, dla których elastyczne zatrudnienie wiąże się z wyższymi lub niższymi szansami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 


Vocational education, flexible employment and lifelong learning

This paper investigates workers who obtained vocational education for the link between job flexibility and lifelong learning. Using data from the Determinants of Educational Decisions – Household Panel Survey carried out in Poland in 2013–2014, various non-standard contractual arrangements were analysed, including temporary and part time jobs, as well as various types of work contract. It was shown that for workers with vocational skills, the relationship between flexibility of job arrangements and training was complex. It varied depending not only on the type of job contract, but also on a worker’s age and gender. Types of workers who benefitted the most from flexible job arrangements with regard to educational activities were identified. 

Iga Magda, Katedra Ekonomii I, Szkoła Główna Handlowa

pdf 

Zobacz podobne