wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Artykuł przedstawia opinie uczniów i nauczycieli o potrzebie i sposobach wychowania patriotycznego w ramach edukacji polonistycznej w gimnazjum. Źródłem danych było badanie Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej przeprowadzone w latach 2012–2013. Do analizy wykorzystano ankiety 5228 uczniów i 163 nauczycieli języka polskiego z losowej próby 60 gimnazjów z województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego oraz wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych ze 180 uczniami i 29 nauczycielami klas 1–3, 30 zogniskowanych wywiadów grupowych z udziałem wylosowanych uczniów z klas 1–3 oraz 10 ze wszystkimi nauczycielami uczącymi języka polskiego w danej szkole.


Lower secondary Polish language classes in the context of patriotism 

One of the many issues approached by the project Teaching Polish language and literature in lower secondary school in the context of the new core curriculum has become the comprehension of the concept of patriotism, when broached as a subject during Polish language classes and how it is perceived by students and teachers. The article first reports results from quantitative research, which formed the foundation for qualitative analysis of interviews with teachers and then students (second part), in terms of prevalent opinion and attitudes towards patriotic values. Opinions and attitudes were varied, with origins in literature education and the personal beliefs of teachers. The third part of the study investigated opinion from both sides of the educational process on two readings, considered essential to demonstrate patriotic content – Krzyżacy and Kamienie na szaniec. The conclusions are summarised with suggestions for application in teaching.

Agnieszka Kania, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

pdf 

Zobacz podobne