wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Zagrożenie stereotypem to zjawisko, które pojawia się w czasie testowania pewnych zdolności, wskutek aktywizacji negatywnego stereotypu mówiącego o niskich zdolnościach własnej grupy. Jego konsekwencją jest pogorszenie wykonywania zadań wymagających tych zdolności. W przedstawionym badaniu mierzono za pomocą skali psychologicznej poczucie zagrożenia stereotypem u uczennic szkół podstawowych i gimnazjów oraz sprawdzano jego związek z ocenami szkolnymi z matematyki. Ponadto, korzystając z rozważań teoretycznych o podobieństwie stereotypizacji i wyuczonej bezradności, testowano mediacyjną i moderacyjną rolę bezradności intelektualnej z matematyki. Uzyskane wyniki sugerują, że bezradność intelektualna mediuje relację między poczuciem zagrożenia stereotypem na lekcjach matematyki a ocenami szkolnymi z tego przedmiotu.


Learned helplessness as a mediator between stereotype threat and girls’ grades in mathematics 

Stereotype threat is a situational phenomenon that arises during ability testing, when a negative stereotype about in-group ability is activated. This leads to stereotypical content assimilation and impairs task performance. The present study investigated the relation of stereotype threat experienced during mathematics lessons and mathematics achievement, as measured by school grades. Further, review of the literature about similarities between discrimination and learned helplessness indicated that learned helplessness acted as an important mediator between stereotype threat and school achievement. The results confirmed that learned helplessness mediated the relation between stereotype threat experience and mathematical achievement. 

Sylwia Bedyńska, Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Piotr Rycielski, Instytut Badań Edukacyjnych

pdf 

Zobacz podobne