wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących związku funkcji wykonawczych i powodzenia szkolnego. W badaniach udział wzięło 46 dzieci w wieku 7 i 8 lat, uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. W zakresie funkcji wykonawczych dokonywano pomiaru dwóch ich przejawów: elastyczności poznawczej i zdolności tworzenia pojęć. Do ich pomiaru użyto dwóch narzędzi, z których jedno zostało stworzone na podstawie testu sortowania kart Wisconsin. Dla drugiego pierwowzorem był dwuwymiarowy test sortowania kart. W celu zbadania powodzenia szkolnego dokonano jego pomiaru z trzech różnych perspektyw: uczniów, nauczycieli i rodziców. Powodzenie szkolne z perspektywy uczniów i rodziców badano narzędziami stworzonymi na podstawie Ankiety Powodzenia Szkolnego autorstwa Anny Żurawskiej (wywiad - uczniowie, kwestionariusz - rodzice), trzecim wskaźnikiem powodzenia były oceny szkolne. Wyniki wskazują na istotne znaczenie funkcji wykonawczych w zakresie elastyczności poznawczej dla powodzenia szkolnego (część z uzyskanych wyników osiąga poziom istotności niższy niż 0,05). Natomiast w zakresie drugiego z przejawów funkcji wykonawczych, czyli zdolności tworzenia pojęć, związek z powodzeniem szkolnym zaobserwowano jedynie w przypadku pomiaru dokonywanego wśród uczniów.


Executive function and educational attainment of children in early school age


Executive function and academic success were studied in children aged 7 and 8, in the first year of primary school. Two measurements of executive functions were made: cognitive flexibility and capacity for abstract thinking. Two tools were used for their measurement, one based on the WCST test and the other on DCCS. School attainment was measured from three perspectives. Parent perspective was measured by a questionnaire, students were interviewed and school grades were used as the third measure. Cognitive flexibility correlated with school success from each perspective, p < .05. However, capacity for abstract thinking correlated with school success only in the student perspective.

Paweł Jankowski
, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

Zobacz podobne