wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł prezentuje teoretyczne podstawy powszechnie stosowanego w badaniach funkcji wykonawczych u dzieci Dwuwymiarowego testu sortowania kart (DTSK), odwołując się do pojęć kontroli hamowania, pamięci, rozumowania pojęciowego i teorii złożoności. Ze względu na brak argumentów jednoznacznie wykluczających stosowanie któregokolwiek z tych konstruktów do analizy czynności sortowania kart, autorzy proponują traktować DTSK jako narzędzie pomiaru giętkości poznawczej u dzieci. W artykule zaprezentowano również dwie równoległe wersje Testu sortowania kart dla dzieci (TSKD), opracowane na podstawie dwuwymiarowego testu sortowania kart. Umożliwiają one stosowanie procedury sortowania kart w indywidualnej diagnozie psychologicznej. Podczas pilotażowego badania grupy 41 zdrowych dzieci w wieku 3–8 lat dokonano oceny rzetelności obu wersji TSKD oraz trafności sposobów obliczania wyników dla poszczególnych części narzędzia. Badania potwierdziły rzetelność obu wersji TSKD oraz wykazały konieczność zmiany sposobu obliczania wyników.

 

Card sorting as a method for cognitive flexibility assessment in 3 to 8 year old children

Two parallel versions of Children Card Sort (CCS) designed by the authors on the basis of the Dimensional Children Card Sort (DCCS) are presented. Both of these versions of CCS have been standardized for application in the investigation of child executive functioning. In the pilot study, 41 healthy children aged 3–8 were tested and the reliability of both types of CCS investigated. The validity of a method for calculating final scores for different aspects of CCS was also tested. The research confirmed the reliability of both versions of CCS and showed the need for new procedures to calculate final scores. Theoretical foundations of the card sort method, commonly used in the research of child executive functions are described and the concepts of inhibitory control, memory, conceptual reasoning and theories of complexity are discussed. Since none of these concepts are commonly accepted to explain the processes underlying card sorting the authors suggest interpretation of CCS as a measure of cognitive flexibility.


Sławomir Jabłoński, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Izabela Kaczmarek, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Marzenna Zakrzewska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Zobacz podobne