wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł poświęcony jest próbie opisu miejsca interpretacji tekstu poetyckiego w dydaktyce uniwersyteckiej wobec wyzwań stawianych przez współczesne studia kulturowe. Autor podąża przede wszystkim za diagnozami amerykańskiej badaczki i krytyczki Marjorie Perloff, starając się zrekonstruować zasady, na jakich możliwa jest dziś bliska lektura tekstu poetyckiego. Artykuł zamyka opis dwóch metod aktywizujących uważną lekturę (close reading) w perspektywie rozwoju nowych mediów.


Close to the text – critical reading, university teaching and cultural theories

The article poses a question regarding the space for interpretation of poetry, especially facing the challenge of contemporary literature teaching. The author is highly influenced by Marjorie Perloff’s remarks and tries to reconstruct the principles which would make it possible to read a poem closely. In the final part of the article the author considers two methods for stimulation of close reading in the particular light of New Media developments.

Tomasz Cieślak-Sokołowski
, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

 

Zobacz podobne