wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Twórczość Czesława Miłosza jest zaliczana do literatury, którą zwykło się określać jako „szczególnie trudną”. Dlatego ważne jest zbadanie, w jaki sposób młodzi ludzie analizują i interpretują wybrane utwory tego poety. Artykuł przedstawia wyniki badania, którego głównym celem było określenie jakości odbioru poezji Czesława Miłosza wśród uczniów wszystkich etapów kształcenia, przed ogłoszeniem roku 2011 Rokiem Miłosza. Badanie pozwoliło m. in. określić,  jaka jest wiedza na temat życia i twórczości Czesława Miłosza oraz jakimi kompetencjami czytelniczymi z zakresu analizy i interpretacji dysponuje uczeń współczesnej szkoły.


The reception of Czesław Miłosz’s poetry by students of primary, lower secondary and upper secondary schools

The works of Czesław Miłosz are usually regarded as “especially difficult” literature. It is therefore important to examine how young people analyse and interpret selected works of the poet. The article presents the results of a study evaluating the quality of reception of Miłosz’s poetry by students at all levels of compulsory education prior to the Czesław Miłosz Year in 2011. The study enabled the assessment of students’ knowledge of the life and work of Miłosz and the reading competencies required by a modern student to analyse and interpret his literary work.

Angelika Matuszek
, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej

  Wersja angielska

Zobacz podobne