wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W obliczu kryzysu czytelnictwa należy zastanowić się, w jaki sposób budzić w młodych ludziach potrzebę kontaktu z literaturą. Artykuł jest poświęcony metodzie projektu edukacyjnego (project-based learning, PBL), która może sprawić, że spotkanie z książką stanie się dla uczniów niezapomnianą przygodą. W tej metodzie polonista tworzy sytuację problemową i zachęca do działania, do twórczych poszukiwań, a uczniowie mają szansę poczuć się jak prawdziwi badacze literatury, odkrywcy nowych znaczeń, intertekstualnych odniesień. W projekcie dotyczącym teksów literackich najtrudniejsze wydaje się zaproponowanie uczniom ciekawego pytania-problemu, który byłby punktem wyjścia do działania. Na to zagadnienie położono największy nacisk.


Reading as a creative activity

In a reading crisis it is necessary to think about how to encourage young people to be excited about literature. The article presents project-based learning (PBL) as an interesting teaching method which can make reading an unforgettable experience for the student. The teacher in PBL creates a problem scenario to encourage student actions and motivates creative research. The student has the opportunity to experience being a scholar discovering new meanings and inter-textual references. One of the most demanding aspects of PBL is to pose the question that will be the starting point for the project.

Ewelina Strawa
, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

 

Zobacz podobne