wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Artykuł przedstawia przyczyny niechęci młodych ludzi do literatury pięknej i sposoby zmotywowania digitalnych tubylców do lektury. Autorka rozważa możliwość czerpania przez polonistów szkolnych inspiracji z warsztatu krytyki literackiej. Za szczególnie skuteczne uważa wykorzystywanie na lekcjach literatury najnowszej, niezaanektowanej przez internetowe streszczenia, co stanowi wyzwanie interpretacyjne zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia. Inne sposoby, jakie winien wziąć pod uwagę polonista pragnący wychować prawdziwego czytelnika, to odejście od instrumentalizmu w edukacji literackiej, eksponowanie przez nauczyciela osobistej fascynacji literaturą oraz organizowanie zajęć w „wolnej strefie czytania”.


Teacher in the role of literary critic

The article explores young people’s reluctance to read literature and how to motivate a generation of digital natives to reach for a book. The author reflects on literary education inspired by a literary criticism workshop. Special attention is drawn to the most recent literature as particularly motivating because it poses a challenge to both teachers and pupils. Additional approaches for teachers to consider in order to nurture an affinity for reading include rejection of instrumentalism in literary education (e.g. teaching to the test) and expression of the teacher’s personal fascination with literature and organization of classes in “the free zone of reading”.

Anna Janus-Sitarz
, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

 

Zobacz podobne