wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

W artykule przedstawiono wyniki badania sondażowego poświęconego czytelnictwu młodzieży. Badanie zrealizowano w maju 2010 r. na próbie reprezentatywnej uczniów klasy trzeciej z 70 gimnazjów. Wyniki badania pozwoliły na określenie społecznego zasięgu książki wśród gimnazjalistów, opisanie miejsca lektury książkowej wśród innych form aktywności w czasie wolnym najsilniejsza okazała się płeć.

 

Teenagers and books – from daily reading to avoidance

This paper reports a survey conducted in May 2010 on a nationally representative sample of fifteen-year-olds from 70 lower secondary schools. The general research question concerned the prevalence of Polish adolescents who did not read books after completing the phase of compulsory education. The aim of this study was to describe the place of books in teenage everyday life in terms of their reading for school, leisure, spontaneous choice of reading matter, their favourites, books they recommended, value placed on enjoyable reading and their social circle of readers. Gender was found to be a differentiating factor in the reading habits of these young people which the paper broadly describes.

Zofia Zasacka, Pracownia Języka Polskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

   Wersja angielska


Zobacz podobne