wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Autorzy artykułu krytycznie omawiają klucz punktowania rozprawki stosowany na egzaminie gimnazjalnym w latach 2002–2011. Przedstawiają podejmowane w Instytucie Badań Edukacyjnych próby opracowania holistycznej skali oceny tej formy wypowiedzi, które przyczyniły się do wprowadzenia zasadniczej zmiany w ocenianiu egzaminacyjnej rozprawki oraz stały się inspiracją dla zespołu pracującego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nad modernizacją egzaminu maturalnego z języka polskiego


Evaluating lower secondary school examination essay: from the key to the scale

The authors of the article give a critical analysis of the essay evaluation criteria used in the final lower secondary school examinations in the years 2002–2011. Subsequently they present the attempts at preparing a holistic scale of essay evaluation undertaken at the Educational Research Institute. The attempts eventually resulted in the implementation of a significant modification in the essay evaluation criteria, which provided an inspiration for the team working on the modernization of the final general lower secondary school of Polish language examination.

Adam Brożek, Joanna Dobkowska, Pracownia Języka Polskiego, Instytut Badań Edukacyjnych 

 


Zobacz podobne