wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Różne stosowane na świecie sposoby oceniania zadań na egzaminach końcowych dają informacje o osiągnięciach uczniów, pozwalają porównywać wyniki szkół, nie pozwalają jednak na formułowanie wniosków o koniecznych modyfikacjach metod nauczania. Istnieją jednak takie metody oceniania zadań, które pozwalają nie tylko opisać osiągnięcia i niepowodzenia uczniów, ale także umożliwiają ocenę przyczyn tych niepowodzeń. Jedną z takich metod oceniania zadań otwartych, rozbudowanej odpowiedzi jest kodowanie dwucyfrowe (double-digit coding). Stosowana jest ona w niektórych międzynarodowych badaniach edukacyjnych. W artykule przedstawiamy pierwsze polskie doświadczenia związane z zastosowaniem tej metody: zadanie z matematyki oraz klucz kodowy, na podstawie którego odbywało się jego ocenianie. Przedstawiamy również doświadczenia zdobyte podczas przygotowywania klucza kodowego i podczas jego zastosowania w procesie oceniania oraz płynące stąd wnioski.

 

Double-digit coding of examination math problems

Various methods are used worldwide to evaluate student solutions to examination tasks. Usually the results simply provide information about student competency and after aggregation, are also used as a tool of making comparisons between schools. In particular, the standard evaluation methods do not allow conclusions to be drawn about possible improvements of teaching methods. There are however, task assessment methods which not only allow description of student achievement, but also possible causes of failure. One such method, which can be applied to extended response tasks, is double-digit coding which has been used in some international educational research. This paper presents the first Polish experiences of applying this method to examination tasks in mathematics, using a special coding key to carry out the evaluation. Lessons learned during the coding key construction and its application in the assessment process are described.

Agnieszka Sułowska, Marcin Karpiński, Pracownia Matematyki, Instytut Badań Edukacyjnych

  Wersja angielska

Zobacz podobne