wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
Wyniki Europejskiego badania kompetencji językowych (ESLC) pokazały, że w Polsce lekcja w szkole jest dla wielu uczniów jedyną okazją do regularnego kontaktu z językiem obcym. Autorzy niniejszego tekstu podjęli próbę przeanalizowania informacji dotyczących lekcji językowych, a zebranych wśród gimnazjalistów uczestniczących w badaniu ESLC. Celem artykułu jest omówienie danych kwestionariuszowych dotyczących lekcji języka w świetle aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z nauczaniem języków obcych oraz założeniami podstawy programowej. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy lekcja, której obraz wyłania się z odpowiedzi uczniów, pozwala na realizację podstawowego celu edukacji językowej, jakim jest komunikacja w języku obcym.Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Katarzyna


Lessons of English in Polish schools: a third-grade lower secondary school perspective

Results from the European survey on Language Competences (ESLC) show that regular exposure to a foreign language for many Polish pupils is limited to language classes at school. in this light, the authors of this article took a closer look at the Polish ESLC findings. With a discussion on current theoretical approaches, good practice in foreign language teaching and national core curriculum requirements, the paper presents an analysis of student responses to a questionnaire about English lessons at lower secondary school. it also aims to describe how the school language class, as students describe it, achieves its basic goal in language education – communication in a foreign language.

Kutyłowska
, Pracownia Języków Obcych, Instytut Badań Edukacyjnych
Filip Kulon, Pracownia Analiz Osiągnięć Uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych
Katarzyna Paczuska, Ludmiła Rycielska, Magdalena Szpotowicz, Pracownia Języków Obcych, Instytut Badań Edukacyjnych

   Wersja angielska

Zobacz podobne