wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Przedmiotem artykułu jest pojęcie klimatu szkoły i jego zastosowania w badaniach efektywności szkół i placówek oświatowych. Tak jak poszczególni ludzie mają swoją niepowtarzalną osobowość, tak szkoły i inne placówki oświatowe mają swój klimat. Ani osobowości człowieka, ani klimatu szkoły nie można wyjaśnić za pomocą sumy cech indywidualnych. Wyniki badań wskazują, że pozytywny klimat szkoły wiąże się z mniejszym nasileniem zachowań ryzykownych młodzieży. Szkolne działania profilaktyczne powinny uwzględniać tworzenie klimatu, który sprzyja pozytywnemu rozwojowi młodzieży.

 

School climate construct in the studies of risky youth behaviours

The article explores „the school climate” construct and its implementation in research of school institutions effectiveness. Like individuals have their unique „personality”, the schools have their own „climate”. Neither the personality of individuals nor school climate can be explained by a sum of individual qualities. Results of the researches indicate that a positive school climate is related to lower rates of risky youth behaviours. School-based prevention activities should include a creation of a climate that supports youth positive development within a school institution.

Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii 

 


Zobacz podobne