wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Dojrzałe systemy testowania oraz większość nowopowstałych zawierają mechanizmy pozwalające na zrównywanie wyników z różnych sesji testowych w celu kontrolowania różnic w poziomie trudności różnych wersji testu. Artykuł przedstawia definicje zrównywania wyników wraz z przeglądem podstawowych planów zbierania danych stosowanych przy zrównywaniu. W celu ukazania podstawowych trendów w metodologii zrównywania testów na świecie przedstawiono 11 przykładowych systemów testowania, w których przeprowadzanie zrównywania jest wpisane w proces konstrukcji i raportowania wyników testu. Każdy test pokrótce omówiono i wskazano mechanizmy umożliwiające zrównywanie. Przegląd testów podzielono na trzy części w zależności od zastosowań badania testowego: narodowe systemy egzaminacyjne (SAT, ACT, PET, SweSAT), międzynarodowe systemy ewaluacyjne (TIMMS, PIRLS, PISA) oraz narodowe systemy ewaluacyjne (NAEP, EQAO, NAPLAN, NABC).


Test equating. Definitions and examples of applications

Long established testing systems as well as most modern testing systems employ mechanisms to allow equating of scores from different testing sessions in order to control for differences in test difficulty. This article introduces a detailed definition of the term test equating together with an overview of main equating designs. In order to illustrate the basic trends in applying the methodology of test equating, 11 testing systems from around the world that use equating are presented. Each test is briefly described with special attention paid to the mechanisms for equating that are employed. The testing systems overview is divided into three sections depending on the test system characteristics, high stakes examination systems (SAT, ACT, PET, SweSAT), international evaluation studies (TIMMS, PIRLS, PISA) and national evaluation studies (NAEP, EQAO, NAPLAN, NABC).

Artur Pokropek, Bartosz Kondratek, Pracownia Analiz Osiągnięć Uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych

 


Zobacz podobne