wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł omawia wykorzystanie metody triangulacji w naukach społecznych. Triangulacja to strategia zwiększania rzetelności i trafności wyników badań. To zabieg metodologiczny mający na celu uwiarygodnienie zbieranych danych dzięki uwzględnieniu więcej niż dwóch ich źródeł. Polega na włączeniu różnych modeli i narzędzi pomiarowych do badania tego samego zjawiska. Autorki omawiają rolę triangulacji (szczególnie tzw. triangulacji danych) w naukach społecznych. Wskazują, że podstawowe nieporozumienie dotyczące triangulacji polega na oczekiwaniu, że różne metody będą dostarczały takich samych danych i będą prowadzić do takich samych rezultatów. Istoty triangulacji należy upatrywać nie tylko w możliwości zwiększania zaufania do otrzymanych wyników, ale przede wszystkim w możliwości głębszego zrozumienia badanego zjawiska i możliwości generowania nowych sposobów jego wyjaśniania. 


Paradoxical effect of triangulation?

This article discusses the use of triangulation in social research. Triangulation is typically a strategy for improving the reliability and validity of research findings. It is a powerful technique, used to verify the findings of a study using data from more than two data sources. Triangulation employs a combination of several research tools or inquiry approaches in the study of the same phenomenon. Positive evidence for the use of triangulation (specifically data triangulation) in social research is presented. A common misunderstanding about triangulation – that different data sources or inquiry approaches should yield the same result – is demonstrated. Triangulation research can serve two purposes: (1) to corroborate findings and more importantly, (2) to gain a holistic view of the phenomenon under study. Triangulation may offer an opportunity for deeper insight into the relationship between the approach to the inquiry and the phenomenon under study, and allow the creation of new ways of understanding.

Elżbieta Hornowska, Anna I. Brzezińska, Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Karolina Appelt, Instytut Psycholohii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Joanna Rawecka,
Poradnia "Praxis" w Poznaniu
Aleksandra Bujacz, Instytut Psycholohii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza