wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Inteligencja niższa niż przeciętna to poziom sprawności intelektualnej mieszczący się pomiędzy -1,01 a -2,00 odchyleniem standardowym, tj. pomiędzy poziomem przeciętnym a upośledzeniem umysłowym. Osoby z inteligencją niższą niż przeciętna stanowią jedną z najbardziej zaniedbanych grup, zarówno w obszarze edukacji, jak również w systemie społecznym. Pomimo, iż jednostki te stanowią znaczną część naszego społeczeństwa (14% populacji) ich problemy wciąż pozostają ignorowane lub niezauważane. Celem niniejszego artykułu jest pogłębienie wiedzy czytelnika na temat problemów, jakich doświadczają dzieci i adolescenci z inteligencją niższą niż przeciętna w funkcjonowaniu poznawczym i psychospołecznym, poprzez prezentację rezultatów najważniejszych badań prowadzonych w tym obszarze w ciągu ostatnich kilku lat na arenie międzynarodowej.

 

Children in the twilight zone – a review of psychosocial functioning of children with below average intelligence

Borderline intelligence is the level of intellectual ability located between -1.01 and - 2.00 standard deviations, i.e. between the average level and intellectual disability. People with borderline intellectual function constitute one of the most neglected groups, both in education as well as the social system. Despite the fact that these individuals represent a significant portion of our society (14% of the population), their problems remain ignored or overlooked. The aim of this paper is to deepen the reader's knowledge about the problems experienced by children and adolescents with borderline intelligence in their cognitive and psychosocial functioning and the contribution of recent international research to this field.

Anna M. Jankowska, Marta Bogdanowicz, Marta Łockiewicz, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

 

Zobacz podobne