wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

W ostatnich latach w wielu krajach, również Polsce, w centrum uwagi znalazło się kształcenie przyszłych kadr nauczycielskich i kompetencje czynnych nauczycieli zajmujących się edukacją matematyczną. Zaczęto prowadzić badania, których celem było m.in. określenie związku między kompetencjami nauczyciela a wiedzą i umiejętnościami uczniów. Niniejszy artykuł stanowi przegląd badań w tym zakresie, prowadzonych w różnych krajach europejskich.


Measurement of mathematics teachers' competence

In many countries, including Poland, attention has been focussed on teacher training and in-service training for the teaching of mathematics over recent years. Research has been initiated to identify the relationship between teacher competence and knowledge and skills of their students. This article reviews research conducted in different European countries.

Monika Czajkowska, Pracownia Matematyki, Instytut Badań Edukacyjnych

  

Zobacz podobne