wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł dotyczy dyskusji na temat szkolnictwa publicznego, toczącej się z udziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w 2011 r. ujął swoje stanowisko w dokumencie programowym Pakt dla edukacji. Kontekstem tej dyskusji są trudności, jakich doświadcza oświata samorządowa, a przede wszystkim zróżnicowanie poziomu nakładów na edukację i towarzyszące mu zjawiska likwidacji szkół oraz przekazywania ich innym podmiotom. Dokument przedstawiony przez ZNP odnosi się do tych zagadnień, zawiera przy tym zarówno szczegółowe postulaty zmian, jak i ogólne wizje rozwoju oświaty. Artykuł przybliża treść Paktu dla edukacji, szczególną uwagę poświęca zaś zawartemu w nim wizerunkowi oświaty publicznej i jego politycznemu wymiarowi.


Dismantling the educational system or its transformation? An analysis of The Pact for Education by the Union of Polish Teachers 

This article is concerned with the discussion on public education in which the Union of Polish Teachers participates, presenting its opinion in The Pact for Education – their 2011 report. The context of the discussion is related to the difficulties which are experienced by schools run by local governments. They refer to significant diversification of expenditure between authorities and schools being liquidated or handed over to other legal entities. The UPT lists detailed demands and provides a general vision for the development of education. The article introduces the content of The Pact for Education paying particular attention to public education and its political aspect.

Danuta Uryga, Akademia Pedagogiki Specjalnej

 


Zobacz podobne