wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Celem artykułu jest przegląd rozwiązań dotyczących budżetu zadaniowego dla sektora edukacji w Danii, Australii i Wielkiej Brytanii. W Polsce wdrażanie budżetu zadaniowego znajduje się w fazie początkowej. Z roku na rok, pod wpływem kolejnych doświadczeń doskonali się proces budżetowania. Omówione przykłady międzynarodowe wskazują, że nadal pozostaje znacząca przestrzeń dla zmian, które pozwoliłyby wykorzystać budżet zadaniowy jako narzędzie polityki zgodnej z nowym stylem zarządzania sektorem publicznym.


Performance-based budgeting in education. The international evidence, opportunities and limitations

There has been debate on progress away from the traditional, line-based budget to new means of budgeting for a few decades. Most ideas based around “performance-based budgeting” according to the literature are reviewed in this paper. Education, as well as public finance, comes under public and political scrutiny that has an impact on the structure of performance budgeting in Poland. We present a wide array of issues concerning performance-based budgeting in Poland and abroad. The set of indicators used in Polish performance budgeting suggests that they have a distinctive qualitative character. It seems that they are not the product of ideological thought from any particular social or political group. International evidence reveals that while performance budgets are aimed at tackling problems identified by particular interest groups, in Poland, indicators monitor quality of public services, using data presently available.

Marta Rucińska, Mateusz Pawłowski, Zespół Edukacji i Rynku Pracy, Instytut Badań Edukacyjnych

Zobacz podobne