wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

Poziom kompetencji matematycznych ma bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego, wpływa również znacząco na jakość i poziom życia w wieku dorosłym. Niski poziom kompetencji matematycznych może być dla jednostki bardziej dotkliwy niż deficyty w zakresie czytania. Największe możliwości wspierania rozwoju kompetencji matematycznych pojawiają się na początku edukacji, gdyż z czasem deficyty te się pogłębiają. Liniowo zorganizowane gry planszowe z kolejno ponumerowanymi polami stanowią interesujące narzędzie wspomagania kompetencji matematycznych u dzieci. Pomagają wykształcić odpowiednią reprezentację liczebności, a efekty interwencji z ich wykorzystaniem wykraczają poza poprawę w zadaniach, które przypominają bezpośrednio trenowane umiejętności. W pracy przedstawiono przegląd wyników badań nad skutecznością takiej interwencji oraz propozycję zastosowania ich na polskim gruncie. Co więcej, interwencje z ich wykorzystaniem można przeprowadzić w krótkim czasie i przy niewielkim wkładzie finansowym.


Improving early number competence by board game intervention

Number competence strongly influences educational success, as well as life quality and well-being. Low numeracy can be more of a handicap than poor reading skills. Early deficits are not remedied spontaneously but prevent the development of more advanced skills. There is therefore a need for methods to improve numeracy. Intervention aimed at enhancing number competence is most effective at the earliest stages of the education. Linear number board games are an effective tool that facilitates development of proper linear representation of magnitude in children. The effects of short and inexpensive intervention are prevalent and stable. In the paper we review current research on board game intervention and present a Polish game.

Krzysztof Cipora, Monika Szczygieł, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Zobacz podobne