wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Nauczyciele, różniąc się efektywnością pracy, wpływają na wyniki uczniów. Analizowano dane z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w gimnazjach w 2012 r. Analizy objęły 3883 uczniów z 246 oddziałów, ze 137 szkół i 202 nauczycieli matematyki oraz 4119 uczniów z 260 oddziałów, ze 143 szkół i 215 nauczycieli języka polskiego. Wariancja wyników egzaminów przypisana nauczycielom wyniosła 12% (matematyka) i 8% (kompetencje językowe). W modelu uwzględniającym m.in.: wcześniejsze osiągnięcia, inteligencję, zmienne statusowe rodziny ucznia, efekt nauczyciela wyjaśnił 5% (matematyka) i 4% (kompetencje językowe) wariancji wyników egzaminu. Do tej pory nie było jasne, za pomocą jakich cech nauczycieli i stylu nauczania można wyczerpująco wyjaśnić zróżnicowanie efektywności ich pracy. Skala „autorytet nauczyciela/utrzymanie dyscypliny” wyjaśniła 91% efektu nauczyciela w nauczaniu matematyki i 81% w nauczaniu języka polskiego, przy kontroli wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych, inteligencji, zmiennych statusowych rodziny ucznia i lokalizacji gimnazjum.

 

Estimating teacher effect using hierarchical linear modeling

Due to variance in their effectiveness, teachers have impact on student achievements. Data from a Polish nationwide study were analysed. Data sets include 3883 students in 246 classes, in 137 schools with 202 maths teachers and 4119 students in 260 classes, in 143 schools with 215 language teachers. Variance of exam outcomes explained by teacher effect was 12% (maths) and 8% (language skills). While controlling for prior achievements, intelligence, student family background, teacher effects were 5% (maths) and 4% (language skills). Until now there was no consensus by which teacher characteristics variance in their effectiveness could be explained. The scale of “teacher authority/maintaining rigor in classroom” explains 91% of exam outcomes in maths and 81% in language skills, when controlling for prior student achievement, intelligence, student family background and school location.

Maciej Koniewski, Pracownia Edukacyjnej Wartości Dodanej, Instytut Badań Edukacyjnych

 Wersja angielska

Zobacz podobne