wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

Niniejszy artykuł – jako pierwszy z trzech – stanowi opis wyników badania, któremu została poddana 60-osobowa grupa egzaminatorów języka polskiego, współpracujących z jedną z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Badanie dotyczyło znajomości wybranych zasad poprawnościowych języka polskiego oraz sposobu oceny kompetencji językowych uczniów gimnazjum na podstawie ich wypracowań. Wykazało, że stopień znajomości kompetencji ortograficzno-interpunkcyjnych egzaminatorów jest niezadowalający. Ze względu na dużą wagę problemu (od poziomu kompetencji nauczycieli zależy poziom umiejętności uczniów; wiedza egzaminatorów wpływa na wyniki egzaminacyjne uczniów) konieczne jest rozpoczęcie działań naprawczych – we współpracy środowisk szkolnych i akademickich.


Is it possible to test Polish language examiners’ knowledge of spelling and punctuation? 

This article is first of three describing a study of a group of 60 Polish language examiners working for a regional examination committee. The study concerned familiarity with chosen principles of the Polish language and methods to assess the language skills of middle school students based on their written work. The study revealed that examiners knowledge of the rules of spelling and punctuation was not satisfactory. Owing to the large scale of the problem and since students depend on teachers’ competence in these skills to pass examinations, there is a need to take remedial action requiring cooperation at school and university levels.

Agata Hącia, Pracownia Języka Polskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Zobacz podobne