wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

W jakim wieku dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole? – to jedno z pytań najczęściej stawianych badaczom oświaty. U jego podłoża leży przekonanie, że istnieje taki wiek startu szkolnego, który maksymalizuje prawdopodobieństwo sukcesu edukacyjnego wszystkich lub większości dzieci, i że nauka powinna go określić. Niestety, to niemożliwe. W celu oszacowania związku między osiągnięciami szkolnymi a względnym i bezwzględnym wiekiem uczniów poddano analizie dane 101 519 średnio 10-letnich uczniów z 5585 oddziałów 25 krajów Europy biorących udział w międzynarodowym pomiarze osiągnięć szkolnych IEA TIMSS 2011. W hierarchicznej analizie regresji zmienną zależną były osiągnięcia w matematyce i przyrodoznawstwie, a zmiennymi niezależnymi – względny wiek ucznia w oddziale klasowym i średni wiek oddziału. Efekt względnego wieku okazał się silniejszy niż w badaniach ignorujących podział uczniów na oddziały, mimo że najstarsi i najmłodsi w oddziale urodzili się w różnych porach roku. Efekt względnego wieku zależał od średniej wieku w oddziale: w oddziałach najmłodszych był najsilniejszy, a w najstarszych – nieodróżnialny od zera. Średnia osiągnięć (zwłaszcza w przyrodoznawstwie) była wyższa w oddziałach starszych niż w młodszych.


The effect of school entrance age on academic performance

The study investigated the relationships between school achievement and pupil age at entry into first grade and age relative to the class. Data from 101 519 grade 4 pupils were selected from TIMSS 2011 achievement data in mathematics and science, collected from national samples of 25 European countries. Hierarchical regression analysis showed that the effect of class relative age was greater than the effect of grade relative age and it was significantly higher in younger than older classes. Average achievement (especially in science) was better in older classes.

Krzysztof Konarzewski, Instytut Badań Edukacyjnych

  Wersja angielska

Zobacz podobne