wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

Artykuł przedstawia wyniki badania sprawdzającego, czy egzaminatorzy języka polskiego znają wybrane zasady poprawności składniowo-semantycznej. Została mu poddana 60-osobowa grupa egzaminatorów języka polskiego, współpracujących z jedną z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Dotyczyło ono znajomości wybranych zasad poprawnościowych polszczyzny oraz sposobu oceny kompetencji językowych uczniów gimnazjum na podstawie ich wypracowań. Sprawdzane zasady zna ok. połowy badanych, a przeciętnie 15% egzaminatorów myli się każdorazowo, podejmując decyzję składniową (w omawianym zakresie). Odpowiedzi jednej trzeciej badanych nie pozwalają na stwierdzenie, jaki jest poziom ich kompetencji składniowych. Wyniki omawianych zadań wskazują na to, że bardzo często egzaminatorzy języka polskiego kierują się w rozstrzygnięciach poprawnościowych intuicją (podobnie jak przeciętni użytkownicy języka), a nie znajomością skodyfikowanej normy ani wiedzą mającą podbudowę teoretyczną. 


Do examiners know the basic Polish language syntax rules? 

This paper presents research assessing examiners’ knowledge of selected rules of syntax and semantic correctness in the Polish language. About half the examiners demonstrated knowledge of the set of rules, but about 15% completely failed to score on the syntax exercise (in regard of this research). The replies of one third of respondents did not allow unequivocal assessment of their level of syntactic competence. The results of the research tasks indicated that examiners of the Polish language often follow their intuition in decisions about language correctness (in the same way as ordinary language users), rather than using codified knowledge of standards or knowledge of the theoretical background.

Agata Hącia, Pracownia Języka Polskiego, Instytut Badań Edukacyjnych

 

Zobacz podobne