wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 

Kwestia analizy i interpretacji tekstu poetyckiego, jego sposobu funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej, stanowi przedmiot zainteresowania badaczy już od połowy XX w. W jaki sposób analizują i interpretują teksty uczniowie na różnych etapach kształcenia, jakie metody i techniki interpretacyjne stosują, by odnaleźć sens utworu – to podstawowe problemy rozwijane w artykule. W analizie prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyróżniono metody pracy z tekstem poetyckim właściwe dla młodzieży uczącej się na danym etapie kształcenia. Analiza zabranego materiału badawczego prowadzi do wniosku, że prawie każda z tych metod obecna jest na każdym etapie kształcenia, a różnice w jej zastosowaniu wiążą się z częstotliwością, kontekstem i zawartością przedstawianych w interpretacji treści.


Possible models of interpretation of a poem Justice, by Jan Twardowski at primary, lower secondary and upper secondary levels

The question of analysis and interpretation of poems, as they function in school reality, has been the subject of research since the mid-twentieth century. How students analyse and interpret poems and what methods and techniques of interpretation they apply to understand poems are the subject of this article. Based on the work of students of primary, lower secondary and upper secondary schools the researcher tries to discover the methods used by young people in the interpretation of the poem. Almost every method was discovered in all schools and differences were related to frequency, method and content of interpretation.

Angelika Matuszek, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Zobacz podobne