wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Wnioskowanie na temat umiejętności ucznia na podstawie osiąganych wyników w teście wymaga upewnienia się, że trafnie odzwierciedlają one poziom jego wiedzy. Zadania testowe spełniają ten warunek, jeżeli prawdopodobieństwo poprawnej odpowiedzi zależy wyłącznie od poziomu wiedzy ucznia. Niekiedy prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi zależy od innych cech uczniów, takich jak płeć, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, lub od cech samego testu, np. wersji rozwiązywanego arkusza . W takich przypadkach zadanie testowe, a w konsekwencji cały test, nie jest sprawiedliwym i trafnym narzędziem pomiaru wiedzy uczniów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy wyniki testu mają duże konsekwencje dla egzaminowanych. Jednym z takich testów wysokiej stawki w polskim systemie oświaty jest egzamin gimnazjalny, który stanowi próg selekcyjny do szkół średnich.  

Differential item functioning between different forms of test booklets

Differential item functioning (DIF) between different forms of test booklets was analysed. Both test forms shared the same items and only the sequence of options for the multiple choice items differed. Analysis was performed on 2013 data from two forms, A and B of “The history and civic studies” test administered in lower secondary schools in the Lubelskie, Malopolskie and Podkarpackie Voivodeships (n = 81 545). To detect DIF, the Mantel–Haenshel test, logistic regression and standardisation were used. Methods for DIF visualisation were demonstrated. Results indicated meaningful differences in item functioning between test forms, especially with a repeat letter pattern of answer keys on items bundled in testlet when correctly answered, e.g. A, A, A. Such a pattern is named an ‘anti-pattern’, because test takers may consider such a response pattern unlikely and in consequence answer incorrectly. Findings from this study should provide important guidelines for test development.

Maciej Koniewski, Przemysław Majkut, Pracownia Edukacyjnej Wartości Dodanej, Instytut Badań Edukacyjnych
Paulina Skórska, Zespół Analiz Osiagnięć Uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych

  

Wnioskowanie na temat umiejętności ucznia na podstawie osiąganych wyników w teście wymaga upewnienia się, że trafnie odzwierciedlają one poziom jego wiedzy. Zadania testowe spełniają ten warunek, jeżeli prawdopodobieństwo poprawnej odpowiedzi zależy wyłącznie od poziomu wiedzy ucznia. Niekiedy prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi zależy od innych cech uczniów, takich jak płeć, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, lub od cech samego testu, np. wersji rozwiązywanego arkusza . W takich przypadkach zadanie testowe, a w konsekwencji cały test, nie jest sprawiedliwym i trafnym narzędziem pomiaru wiedzy uczniów. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy wyniki testu mają duże konsekwencje dla egzaminowanych. Jednym z takich testów wysokiej stawki w polskim systemie oświaty jest egzamin gimnazjalny, który stanowi próg selekcyjny do szkół średnich.

Zobacz podobne