wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2019_I okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

 Wysokość środków przeznaczanych na edukację przez gospodarstwa domowe jest uzależniona od wielu czynników. W artykule stawia się hipotezy dotyczące determinant wydatków edukacyjnych ponoszonych przez polskie gospodarstwa domowe na edukację dzieci w wieku od 6 do 18 lat i weryfikuje je na podstawie danych zgromadzonych w badaniu IBE Wydatki edukacyjne gospodarstw domowych i ich uwarunkowania. Związki czynników leżących po stronie gospodarstwa domowego z wydatkami edukacyjnymi ogółem oraz w podziale na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe zbadano metodą regresji. Kapitał kulturowy gospodarstwa domowego, wykształcenie rodziców oraz zamożność mają znaczenie dla wysokości ponoszonych wydatków. Pozytywna ocena szkoły również wiąże się z wyższymi wydatkami edukacyjnymi.

 

Determinants for private household spending on education of children in Poland – exploratory results

Willingness to spend on education is influenced by many factors. This article presents hypotheses concerning socio-demographic and economic determinants for household spending on Polish children’s education. These hypotheses were tested on the data from an exploratory study “Household educational spending and its determinants”, which was conducted by the Educational Research Institute in Poland in 2012. The main goal of this research was to characterise private household spending on education. Determinants of total, obligatory and other private household expenditure on education were analysed using OLS regression. Obligatory expenditure on school not only includes fees, but also all expenditure required for formal education such as textbooks and uniforms. The analysis showed that the cultural capital of households, parents’ education and family wealth had significant influence on their educational expenditure. Parental opinions about school were also significant as a predicator.

Małgorzata Kłobuszewska, Zespół Ekonomii Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych

  

Zobacz podobne