wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Artykuł przedstawia definicje kultury szkoły i wybrane badania, w których użyto tego pojęcia do wyjaśnienia zachowań ryzykownych młodzieży. Na kulturę szkoły składają się podstawowe założenia, wartości i przekonania podzielane przez członków społeczności szkolnej. Troska i zaangażowanie kadry nauczycielskiej, klarowność zasad i norm życia szkolnego oraz wysoka wartość nauki szkolnej to elementy kultury szkoły, które pozytywnie wpływają na efekty kształcenia oraz wspierają pozytywny rozwój i zdrowie młodzieży. Badania nad kulturą szkoły, podobnie jak badania dotyczące zbliżonego znaczeniowo klimatu szkoły, integrują różne środowiska badaczy zainteresowanych efektywnością kształcenia i wychowania oraz skutecznością profilaktyki zachowań ryzykownych.


School culture and student risky behaviours

The article describes school culture and reports studies in which this construct was used to explain student risky behaviours. School culture embraces assumptions, values and beliefs shared by the school community. Teachers’ caring attitudes and commitment, clarity of school norms and rules and the high value of academic achievement have been proved to have a positive influence on school effectiveness and student healthy development. Research on school culture, similarly to studies on school climate, integrate diverse research communities interested in school performance and the effectiveness of prevention programs.

Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii

  

Zobacz podobne