wbiezacymnumerze
 
Edukacja 04_2018 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

Wstyd jest jednym z istotnych czynników wpływających na skuteczność wychowania rozumianego jako oddziaływanie, którego celem jest formowanie osobowości wychowanka, wstyd odgrywa bowiem istotną rolę w nabywaniu zdolności do budowania relacji społecznych opartych na akceptacji interpersonalnej i jest jednym z czynników rozwoju obrazu samego siebie. Artykuł jest propozycją wykorzystania koncepcji wstydu do planowania oddziaływań wychowawczych i analizy ich efektywności. Jest również źródłem informacji dla wychowawców o metodach wspomagających pozytywną socjalizację i kreowanie adekwatnej pozytywnej samooceny.


Shame significance in the process of education

Paper presents an analysis of the mechanisms underlying the processes of education on the basis of current knowledge about the shame. Shame plays an important role in acquiring the ability to build social relationships based on acceptance and is a factor involved in formation of self-image. It is, therefore, one of the important factors influencing the effectiveness of education. Conceptualizing the education as a conscious and deliberate pedagogical activity aiming to achieve relatively stable effects in pupil’s personality, an analysis of this process through the lens of shame can be important for the everyday practice. The following article is a proposal to use the concept of shame for the planning of educational actions, for analyzing its effectiveness and for interpretation of children’s behavior in order to increase the effectiveness of actions taken. It is also a source of information for educators indicating practices supporting adequate socialization and creating positive self-esteem.

Tomasz Czub, Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

  

Zobacz podobne