wbiezacymnumerze
 
Edukacja 03_2020 okladkai
wyszukiwarka
 
W artykule przedstawiono wyniki ogólnopolskiego badania Szkoła samodzielnego myślenia w części poświęconej umiejętności argumentowania. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie uczniów z pięciu typów szkół: szkoły podstawowej (klasy IV), gimnazjum (klasy I), liceum, technikum, szkoły zawodowej (klasy I i ostatnie w cyklu kształcenia). Analiza uczniowskich prac umożliwiła nakreślenie obrazu świata młodych ludzi w części dotyczącej poglądów na temat szkoły i edukacji oraz uznawanych wartości. Zdecydowana większość uczniów deklarowała w swoich tekstach potrzebę funkcjonowania szkoły jako instytucji, zaś wśród ważnych dla nich wartości wymieniano najczęściej: wykształcenie, przyjaźń, dobrą pracę, miłość, poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, tolerancję. 

 

School and student reasoning

The article presents a study concerning reasoning skills as part of the “School of independent thinking” research project. A representative group of students from five types of schools was surveyed: primary school – fourth class; high school – the first class; technical and trade schools – the first and the final years at those levels. The analysis revealed pupils’ vision of school, education and some information about their values. The vast majority declared in their essays the need of existing such an educational institution as school. Among the values most frequently pupils mentioned about education, friendship, interesting work, love, safety, health or tolerance.

Małgorzata Latoch-Zielińska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Magdalena Grudniewska, Zespół Dydaktyk Szczegółowych, Instytut Badań Edulacyjnych

  

Zobacz podobne