wbiezacymnumerze
 
Edukacja 01_2019 okladka
wyszukiwarka
 

EDUKACJA

 W związku z szybkim rozwojem neurobiologii i psychologii poznawczej rosną nadzieje rodziców i nauczycieli wobec możliwości wykorzystania osiągnięć tych dziedzin wiedzy w edukacji. Metody i techniki kształcenia, które u podstaw teoretycznych posiadają wiedzę na temat struktury i funkcji mózgu uważane są powszechnie za bardziej skuteczne niż inne. Przekładanie wyników badań naukowych na konkretne metody wspomagające edukację, a w szczególności ocena ich skuteczności przy zachowaniu wysokich standardów metodologicznych, jest złożonym i trudnym zadaniem. Z tego względu pojawia się szerokie pole do nadmiernych uproszczeń wyników badań, a na tej podstawie tworzone są niesprawdzone metody „wspomagania” nauczania. „Innowacyjne” metody kształcenia (niejednokrotnie z rzetelną wiedzą mające niewiele wspólnego) promowane w popularnonaukowej literaturze stanowią podstawę szkoleń dla nauczycieli i programów kształcenia. W artykule wskazano kryteria rzetelnej oceny skuteczności metod nauczania oraz przedstawiono powszechnie obecne w nauczaniu szkolnym mity na temat mózgu, dokonując ich krytycznej analizy.


False beliefs about the brain and psychic phenomena: neuro and psycho-myths in education

Progress in neuroscience and cognitive psychology has raised parent and teacher expectations about possible applications in education. Teaching methods claiming to be based on understanding of the brain are perceived as more efficient. Unfortunately, application of neuroscience to teaching methods and its strictly controlled evaluation is very difficult. Therefore, there is scope for oversimplification and misinterpretation of data leading to the introduction of teaching methods without proper scientific support. „Innovative” methods are especially popular in teacher training and books on the subject. Here we present the evaluation criteria for teaching methods which need to be met for their acceptance. Myths about brain function relevant to education are reviewed and analysed.


Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora,Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

  

Zobacz podobne